IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • MAŞNIC, Mihail; SOMNIC, Roman (Tehnica UTM, 2013)
  Orice om si orice grup uman are în structura sa interna o lege de evolutie. Important este ca, pe masura maturizarii personale si/sau colective să con ş tientizam ca exista ni ş te legi naturale care se aplică în mod ...
 • MOROZOVCHII, Alexei (Tehnica UTM, 2017)
  Ca și în alte domenii ale industriei în agricultură se încearcă de-a înlocui munca fizică și mecanizată cu roboți. Firmele producătoare de tehnică agricolă au lansat un șir de roboți și tractoare autonome pentru agricultură. ...
 • GRÎU, Serghei (Tehnica UTM, 2011)
  Această tehnologie se utilizează la ambalarea produselor alimentare alterabile. existenţa oxigenului în ambalaje duce la oxidarea produselor şi alterarea rapidă a lor. Se consideră că durata de păstrare (până la opt luni) ...
 • GUŢU, Vadim; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2013)
  Prin simulare, cu ajutorul calculatorului, se pot efectua analize complexe, flexibile, precise, fiabile şi ieftine, care să ia în considerare efectele variaţiei parametrilor unor componente, efectele defectărilor acestora, ...
 • BOTNARI, Vlad (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrarea dată m-am referit la problema gestionării informaţiei despre produs prin intermediul tehnologiei şi sistemelor PDM. Am menţionat sarcinile ce pot fi soluţionate şi avantajele în urma implimentării a acestei tehnologii.
 • BOTEZ, Alexei; CRECIUN, Vitalie; DELIMARCU, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Tehnologicitatea constructivă a unei maşini este suma proprietăţilor construcţiei maşinii, reflectate în posibilitatea optimizării cheltuielilor de materiale, forţă de muncă şi timp la pregătirea procesului de producere, ...
 • BOLOHAN, Livia; DICUSAR, Galina; DODON, Adelina (Tehnica UTM, 2017)
  Lucrarea dată prezintă o analiză a metodelor de prelucrare ale pomuşoarelor, care pot fi supuse unor procedee de conservare (pentru a împiedica alterarea lor) şi analiza metodelor optime şi eficiente pentru o perioadă mai ...
 • TABARANU, Ana (Tehnica UTM, 2014)
  În lucrare este examinată una din marile invenţii şi tehnologii de recoltare a cerealelor-hederul de tip stripper, avînd funcţia de recoltare a cerealelor prin metoda pieptănării. Construcţia şi principiul de lucru a ...
 • IONASCO, Marcel; STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Acest articol are ca scop aducerea la cunoştinţă a unor tehnologii de sudare care vor revoluţiona domeniul construcţiei de maşini, precum şi restul domeniilor care sunt strict legate de sudare. Sunt prezentate metode noi ...
 • PLATON, Andrei; PLEȘCO, Valerian (Tehnica UTM, 2017)
  Diamantul este un abraziv de calitate superioară, scump, dar mult mai eficient. Economiile sunt hotărâtoare din reducerea costurilor în procesul de lucru. Proprietățile lui abrazive înalte, sunt aplicate pe larg în industria ...
 • STAMATII, Alexandru; POPA, Corina (Tehnica UTM, 2013)
  Crearea reţelelor de telefonie mobilă a oferit tuturor o metodă flexibilă de comunicare în orice loc şi timp. Actual, acest model de comunicare a devenit un obicei pentru multă lume, iar telefonul mobil nu părăseşte buzunarul ...
 • NICHITIN, Carolina (Tehnica UTM, 2014)
  Unul din aspectele importante ale vieții cotidiene sunt sursele de iluminare și metodele de economisire a energiei. În ultimii ani tot mai mare loc în sursele de iluminare artificială îl ocupă și LED- urile. LED-urile ...
 • STAMATI, Mihail (Tehnica UTM, 2012)
  Designul contemporan este o fuziune perfectă dintre tehnologii şi viziuni artistice, acest fenomen dă naştere fără inhibare, unor lucrări ce depăşesc de multe ori rolul utilitar. Este vorba despre direcţii în creaţia ...
 • ILCOVA, Cristina; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2013)
  La ora actuală aproximativ 15% din sculele utilizate la prelucrarea seriilor mari şi de masă sunt speciale. Pentru că sunt realizate astfel dimensiuni şi profile precise, se micşorează timpii auxiliari, creşte productivitatea, ...
 • ŢURCAN, Andrei (Tehnica UTM, 2011)
  În articol sunt prezentate aplicaţii ale patinoarelor, metode de creare a gheţii, alegerea sistemului de refrigerare, construcţia podelei, a tavanelor şi a sistemului de încălzire a solului.
 • MELNIC, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Teorema Sharkovski formulează relaţii dintre perioadele posibile ale punctelor periodice ale unei funcţii continui pe segment. Teorema Sharkovski în expunerea extinsă conţine şi afirmaţii despre separarea perioadelor ...
 • CERNICA, Ion (Tehnica UTM, 2018)
  Se prezintă un studiu analitic al evoluției teoriei cinetico-moleculare a gazelor rarefiate de la origini până în anii 20 ai secolului al XX-lea. O atenție deosebită se acordă contribuțiilor lui Maxwell, Langevin, Knudsen ...
 • PETRACOV, Igor (Tehnica UTM, 2014)
  Antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producției , executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfașurata de cetațeni și de asociațiile acestora în mod independent,din proprie inițiativa, în numele lor, ...
 • IVANOV, Leonid; GÎDEI, Igor; CARTOFEANU, Vasile; COJOCARU, Ivan (Tehnica UTM, 2018)
  Uscarea este un proces ce necesită cantități mari de energie. Întregul proces de uscare poate fi împărțit în 3 perioade: stabilirea parametrilor regimului de proces, perioada vitezei constante de uscare și perioada de ...
 • CIUREA, Octavian; MUZACANTU, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Transferul tehnologic este un proces și complex și variat, fiind realizat la diferite etape de finalizare a tehnologiei. Fiind în esența sa comercializare, transferul tehnologic se supune întru totul legilor pieței. In ...

Search DSpace


Browse

My Account