IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • FURDUI, Alexandru (Tehnica UTM, 2012)
  În contextul dezvoltării economiei de piaţă, satisfacerea cît mai promtă a cererii a devenit un atu pentru fiecare agent economic, de aceea în multe instituţiilei economice acordă o importanţă deosebită factorului inovaţional, ...
 • OLARU, Petru (Tehnica UTM, 2017)
  Managementul proiectelor, activitate privită ca un proiect modern, Abordarea proceselor de implementare a proiectelor.
 • MORCODEANU, Ștefan (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrarea a fost descris rolul TI în managementul întreprinderii, în special în domeniul securizării informaționale. La acest capitol a fost descrise cerințele către subsitemul informțional utilizat în cadrul întreprinderilor ...
 • MORCODEANU, Ștefan (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrarea a fost descris rolul TI în managementul întreprinderii, în special în domeniul securizării informaționale. La acest capitol a fost descrise cerințele către subsitemul informțional utilizat în cadrul întreprinderilor ...
 • ROŞCA, Grigore; STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Industria materialelor plastice cunoaşte o dezvoltare explozivă datorită apariţiei unui număr mare de polimeri noi având caracteristici diferite şi a dezvoltării tehnologiilor de prelucrare a acestora. Materialele plastice ...
 • JOMIR, Ana (Tehnica UTM, 2017)
  În ultimul secol progresul tehnico-științific a dus la numeroase descoperiri și învenții, de aceea fizicienii și-au pus întrebarea „e posibl să construim mașina timpului?”. Până la moment sute de cărți au fost dedicate ...
 • MUNTEAN, Sergiu; STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Au aparut ca o evolu ţie firească în sensul automatizării proceselor de producţie fiind maşinile cele mai produse. Evoluţia automatizării a parcurs în timp urmatoarele etape: - automatul programabil este un sistem de comandă ...
 • CARAION, Mihail; SOMNIC, Roman (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea relatează despre cele mai masive invenții create vreodată de om, la fel aduce punctele forte în a ne convinge de necesitatea lor, şi rentabilitatea producerii acestor produse voluminoase.
 • ZUBCO, Alexandru; NIŢULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2012)
  În ultimul timp are amploare interesul faţă de aşa numitele "materiale inteligente". Toate materialele reacţionează într-un fel sau altul la schimbarea condiţiilor externe cum ar fi presiunea, temperatura, umiditatea, ...
 • DELIMARCU, Petru (Tehnica UTM, 2014)
  Scanarea 3D este cunoscută sub numele de digitizare 3D, numele provine de la faptul că acesta este un proces care utilizează un palpator de digitizare prin contact sau non-contact pentru a capta forma obiectelor și pentru ...
 • PETCO, Andrei; MELENTI, Ştefan; CHISTOL, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În timpul măsurărilor fizice instrumentul de măsură poate să interacţioneze prin contact direct cu obiectele măsurate sau fără contact direct (la distanţă), prin intermediul câmpului electromagnetic. În lucrare se ...
 • DRAGAN, Vladimir (Tehnica UTM, 2015)
  Se demonstrează teorema de mediere pentru ecuaţiile diferenţiale cu membrul drept multivaloric şi stocastic cu întîrziere.
 • MIȚUL, Anatoli; ODAINÎI, Dumitru (Tehnica UTM, 2018)
  Necesitatea previzionării riscului de faliment apare atât la nivelul întreprinderii, cât şi la instituţiile care se află în relaţie cu acestea, respectiv instituţiile financiare, investitorii, furnizorii, clienţii. ...
 • BALTAG, Iurie (Tehnica UTM, 2018)
  Se studiază metode de determinare a soluțiilor ecuațiilor neliniare cu derivate parțiale ce descriu anumite procese fizice, în special propagarea undelor şi a diferitor oscilaţii. Se aplică metoda separării variabilelor, ...
 • CREACICO, Andrei (Tehnica UTM, 2014)
  Textul de faţă analizează utilizarea principiului kanban în cadrul sistemelor de logistică şi de producţie, cu scopul de a identifica şi a propune anumite căi de îmbunătăţire şi minimizare a efectelor sale negative, ...
 • COVALCIUC, Ghenadie; UŞANLÎ, Deminan (Tehnica UTM, 2013)
  In the actual conditions, the enterprise as an economical agent should be flexible, efficient, and easy adaptable. In order to maintain competitive advantage and the very viability of the companies in the conditions of a ...
 • CASIAN, Maxim (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrare sunt prezentate principalele metode de verificare şi de calcul a rigidităţii sistemelor tehnologice complexe, şi anume metodele experimentale şi principalele metode analitice. Deasemenea este dată o definiţie ...
 • COVALCIUC, Ghenadie; MAMALIGA, Vasile (Tehnica UTM, 2014)
  Sistemele de fabricație moderne sunt foarte dependente de calculatoare, operează în societăți concurențiale complexe și într-o lume sensibilă la mediul ambiant. Principiile şi practicile de management sunt aplicabile pentru ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ROTARU, Igor; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Tehnica UTM, 2013)
  Motoareleautomobilelor se caracterizează prin funcţionarea lor la turaţii şi sarcini variabile, din care cauză regimurile lor de viteză variază în limite largi. Turaţia minimă este limitată de cerinţele funcţionării stabile ...
 • STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2011)
  Problema secţiilor de producere constă în faptul că maşinile-unelte nu sînt suficient de bune pentru producerea pieselor precise, astfel este nevoie de corectat erorile în timp real şi nici într-un caz compensate. Mai ...

Search DSpace


Browse

My Account