IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • FĂRÂMĂ, Sabina (Tehnica UTM, 2014)
  Jucăriile contribuie la dezvoltarea personalității copilului. Ele trebuie să dezvolte inteligența, imaginația și unicitatea acestuia, pentru a-l pregăti de viața de adult.Pe lângă faptul că o jucărie trebuie să fie educativă, ...
 • DOHOTARU, Leonid (Tehnica UTM, 2018)
  The non - equilibrium theory of strongly correlated systems is proposed theory which is grounded on the generalized Wick theorem. This theorem is employed for calculation of the thermal averages of the contour arranged ...
 • GHIRGHILIJIU, Ana; PODBORSCHI, Valeriu (Tehnica UTM, 2015)
  Astăzi, datorită creşterii demografice, problema spaţiului de locuit devine tot mai importantă. Există circumstanţe când prezenţa unui locuinţe mobile, şi uşor de asamblat devine cea mai bună soluţie de rezolvare a diferitor ...
 • PORTARESCU, Elena; PODBORSCHI, Valeriu (Tehnica UTM, 2013)
  Un logotip este un element grafic utilizat de către întreprinderile comerciale, organizaţii sau persoane fizice pentru a ajuta şi de a promova identificarea unei firme, a unui produs, a unei organizaţii, a unui eveniment ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ACULOV, Dumitru; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Tehnica UTM, 2012)
  Dezvoltarea traficului auto de mărfuri şi pasageri, precum şi creşterea rapidă a parcului auto impune sarcina ridicării calităţii transportului din punct de vedere a reducerii timpului în ambuteiaje. Supraîncărcarea ...
 • FURDUI, Alexandru (Tehnica UTM, 2012)
  În contextul dezvoltării economiei de piaţă, satisfacerea cît mai promtă a cererii a devenit un atu pentru fiecare agent economic, de aceea în multe instituţiilei economice acordă o importanţă deosebită factorului inovaţional, ...
 • OLARU, Petru (Tehnica UTM, 2017)
  Managementul proiectelor, activitate privită ca un proiect modern, Abordarea proceselor de implementare a proiectelor.
 • MORCODEANU, Ștefan (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrarea a fost descris rolul TI în managementul întreprinderii, în special în domeniul securizării informaționale. La acest capitol a fost descrise cerințele către subsitemul informțional utilizat în cadrul întreprinderilor ...
 • MORCODEANU, Ștefan (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrarea a fost descris rolul TI în managementul întreprinderii, în special în domeniul securizării informaționale. La acest capitol a fost descrise cerințele către subsitemul informțional utilizat în cadrul întreprinderilor ...
 • ROŞCA, Grigore; STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Industria materialelor plastice cunoaşte o dezvoltare explozivă datorită apariţiei unui număr mare de polimeri noi având caracteristici diferite şi a dezvoltării tehnologiilor de prelucrare a acestora. Materialele plastice ...
 • JOMIR, Ana (Tehnica UTM, 2017)
  În ultimul secol progresul tehnico-științific a dus la numeroase descoperiri și învenții, de aceea fizicienii și-au pus întrebarea „e posibl să construim mașina timpului?”. Până la moment sute de cărți au fost dedicate ...
 • MUNTEAN, Sergiu; STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Au aparut ca o evolu ţie firească în sensul automatizării proceselor de producţie fiind maşinile cele mai produse. Evoluţia automatizării a parcurs în timp urmatoarele etape: - automatul programabil este un sistem de comandă ...
 • CARAION, Mihail; SOMNIC, Roman (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea relatează despre cele mai masive invenții create vreodată de om, la fel aduce punctele forte în a ne convinge de necesitatea lor, şi rentabilitatea producerii acestor produse voluminoase.
 • ZUBCO, Alexandru; NIŢULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2012)
  În ultimul timp are amploare interesul faţă de aşa numitele "materiale inteligente". Toate materialele reacţionează într-un fel sau altul la schimbarea condiţiilor externe cum ar fi presiunea, temperatura, umiditatea, ...
 • DELIMARCU, Petru (Tehnica UTM, 2014)
  Scanarea 3D este cunoscută sub numele de digitizare 3D, numele provine de la faptul că acesta este un proces care utilizează un palpator de digitizare prin contact sau non-contact pentru a capta forma obiectelor și pentru ...
 • PETCO, Andrei; MELENTI, Ştefan; CHISTOL, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În timpul măsurărilor fizice instrumentul de măsură poate să interacţioneze prin contact direct cu obiectele măsurate sau fără contact direct (la distanţă), prin intermediul câmpului electromagnetic. În lucrare se ...
 • DRAGAN, Vladimir (Tehnica UTM, 2015)
  Se demonstrează teorema de mediere pentru ecuaţiile diferenţiale cu membrul drept multivaloric şi stocastic cu întîrziere.
 • MIȚUL, Anatoli; ODAINÎI, Dumitru (Tehnica UTM, 2018)
  Necesitatea previzionării riscului de faliment apare atât la nivelul întreprinderii, cât şi la instituţiile care se află în relaţie cu acestea, respectiv instituţiile financiare, investitorii, furnizorii, clienţii. ...
 • BALTAG, Iurie (Tehnica UTM, 2018)
  Se studiază metode de determinare a soluțiilor ecuațiilor neliniare cu derivate parțiale ce descriu anumite procese fizice, în special propagarea undelor şi a diferitor oscilaţii. Se aplică metoda separării variabilelor, ...
 • CREACICO, Andrei (Tehnica UTM, 2014)
  Textul de faţă analizează utilizarea principiului kanban în cadrul sistemelor de logistică şi de producţie, cu scopul de a identifica şi a propune anumite căi de îmbunătăţire şi minimizare a efectelor sale negative, ...

Search DSpace


Browse

My Account