IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • MUZACANTU, Ion; CIUREA, Octavian (Tehnica UTM, 2017)
  Pentru a rămâne competitive, întreprinderile trebuie să facă astăzi dovada unei foarte mari reactivităţi, răspunzând rapid la apariţia unui produs concurent, transformând propriul său produs. Pentru a câştiga în productivitate ...
 • BELEUŢA, Alina (Tehnica UTM, 2013)
  Autorul descrie evolu ţ ia tendin ţ elor GPON ş i trendurile asociate lor în industrie. Introduce pe scurt ş i compară tehnologiile actuale PON ş i descrie op ţ iunile pentru migrare la tehnologii de acces de noua generaţie.
 • DELIMARCU, Petru; STОNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Managementul Proiectelor, constituie o metodă pentru conducerea sistemelor complexe tehnice şi tehnologice care realizează produse noi într-o globalizare accentuată cu o concurenţă mondială tot mai puternică. Gestionarea ...
 • GÎRBU, Marcel (Tehnica UTM, 2012)
  Due to the rapid development of logistics, many experts talk about the most effective management of the stocks in logistics, where the development is considered in terms of minimization of the total costs. Id est, the ...
 • FUCEDJI, Maxim; BEŞLEAGA, Octavian (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare se descifrează noţiunea de ghiduri de undă şi se abordează clasificarea şi domeniul de utilizare.
 • ŢURCAN, Igor (Tehnica UTM, 2014)
  Un motiv pentru creșterea interesului faţă de transportul cu hidrogen este creșterea prețurilor la sursele de energie tradiţionale pe bază de hidrocarburi (în prezent, marea majoritate a acestora o constituie-cărbunele, ...
 • COLUN, Tatiana; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Tehnica UTM, 2018)
  Prezenta lucrare abordează un domeniu relativ nou şi de vârf al societăţii contemporane, prin prezentarea unor concepte legate de managementul sistemelor informatice (MSI) asupra dezvoltării economice a întreprinderilor, ...
 • GÎRBU, Marcel (Tehnica UTM, 2015)
  Studiul încearcă sa ofere propuneri in ceea ce priveşte implicaţiile pentru R. Moldova in domeniul comerţului exterior cu produse agroindustriale in procesul de negociere a Acordului de liber schimb (ALS) aprofundat cu ...
 • Unknown author (Tehnica UTM, 2013)
  În prezenta lucrare este descrisă structura impedanţmetrului în coordonate Carteziene care are la bază metoda rezonanţei simulate. Impedanţmetru are în structura sa 3 module: Sursa de semnal, Modulul de măsurare şi Modulul ...
 • GÎRBU, Marcel (Tehnica UTM, 2017)
  Republica Moldova, ca ţară europeană, ce impărtăşeşte valori comune cu Uniunea Europeană, s-a angajat prin semnarea Acordului de Asociere să pună in aplicare şi să promoveze aceste valori, să urmeze calea alinierii la ...
 • GÎRBU, Marcel (Tehnica UTM, 2017)
  Republica Moldova, ca ţară europeană, ce impărtăşeşte valori comune cu Uniunea Europeană, s-a angajat prin semnarea Acordului de Asociere să pună in aplicare şi să promoveze aceste valori, să urmeze calea alinierii la ...
 • IATCHEVICI, Vadim (Tehenica UTM, 2017)
  Implicarea tinerilor in procesele vitale pentru cariera si economie este un deziderat incontestabil. Tinerii de azi vor avea job-uri despre care astazi nu se cunoaste nimic. Implicarea lor in procese de inovare, transfer ...
 • VÎRCOLICI, Margareta; BIVOL, Elena (Tehnica UTM, 2017)
  Decizia de investiții în oricare domeniu de activitate trebuie însoțită prealabil de o analiză financiar-statistice. Transportul este o ramură de bază a economiei naționale, acesta este în dezvoltare continuă, iar calitatea ...
 • MARDARI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  În condiţile de concurenţă pe piaţă fiecare concurent exploatează orice “micro” diferenţiere a produsului său, pentru care acesta va fi preferat de consumator faţă de produsele concurenţilor. În cursa de menţinere/creştere ...
 • BARLADEAN, Rodica (Tehnica UTM, 2011)
  Dezvoltarea economică modernă se caracterizează prin importanţa progresului tehnico-ştiinţific şi intelectualizarea principalilor factori de producţie. Cota noilor cunoştinţe încorporate în tehnologii, educaţia resurselor ...
 • BREGNOVA, Alina (Tehnica UTM, 2014)
  Orice proces tehnologic de prelucrare mecanică este însoțit de erori. Acest neajuns duce la obținerea unei piese care nu corespunde întocmai cu desenul de execuție al ei. În lucrarea data se prezintă câțiva factori ce pot ...
 • POROSEATCOVSCHII, Vladimir; PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ACULOV, Dumitru (Tehnica UTM, 2012)
  Toate tipurile detransportmoderneprovoacăpagube importante biosferei şi sănătăţii omului, însă cel mai periculos este transportul auto. La nivel global de poluare a atmosferei aportul transportului auto constituie 13,3%, ...
 • BĂTRÎNESCU, Veaceslav; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Tehnica UTM, 2015)
  Articolul prezintă o analiză a factorilor sociali care au o influenţă directă asupra calităţii vieţii (CV) populaţiei din R. Moldova. Aceşti factori sunt foarte importanţi, de aceea nu trebuie să trecem cu vederea cînd ...
 • PEREU, Eugen (Tehnica UTM, 2011)
  Pentru mărirea durabilităţii funcţionale şi durităţii stratului superficial, astfel mărind durata de funcţionare a roţilor dinţate, este necesară o abordare inovatoare în procesul prelucrării stratului superficial.
 • GALUȘCA, Eduard; CHIVIRIGA, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În lucrare sunt aduse contribuții atât sub aspect fundamental științific, cât și tehnologic apicativ, descizând noi perspective ale utilizării straturilor depuse prin pulverizare în get de plasmă. Adeziunea și coeziunea ...

Search DSpace


Browse

My Account