IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • MARIAN, Vasili (Tehnica UTM, 2014)
  Costurile mari a produselor petroliere, a adus la apariția și utilizarea unui nou tip de combustibil biodieselul. Biodieselul este obținut în urma unor reacții chimice dintre lipide de origine vegetala sau animala
 • PETCO, Andrei; CHISTOL, Vitalie (Tehnica UTM, 2015)
  Efectul bistabilităţii constă in existenţa a două stări stabile in care poate să se afle sistemului la una şi aceeaşi valoare a unui parametru exterior. Acest fenomen este binecunoscut in optică, magnetism, electricitate ...
 • BREGNOVA, Alina; SOMNIC, Roman (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea reprezintă o abordare nouă, diferită a cunoscutei tehnici de generare a ideilor, Brainstorming, se prezintă deosebirile dintre cele două metode, etapele de desfăşurare, esența caracteristică a unui Brainstorming-Negativ ...
 • ŢARALUNGĂ, B. (Tehnica UTM, 2013)
  Construirea buclelor de tipul buclelor CI.
 • MITRIUC, Maria; DODU, Aliona (Tehnica UTM, 2018)
  În articolul dat este descris conceptul de bază al legii nr 77 cu privire la crearea parcurilor informaționale în Republica Moldova, crearea primului parc IT – “Digital Park”, analiza aspectelor legislative ale parcului, ...
 • ARAMA, Andrei; JAVGUREANU, Vasile (Tehnica UTM, 2015)
  In articolul dat sunt prezentate următoarele etapele de calcul in regim permanent al sistemului, predimensionarea cilindrului. Alegerea grupei de presiuni de lucru, fixarea caracteristicilor tehnologice ale procesului,calculul ...
 • ARAMA, Andrei; JAVGUREANU, Vasile (Tehnica UTM, 2015)
  In acest articol sunt descrise etapele de calcul in regim permanent al sistemului. Alegerea preliminara are următorii pa şi de calcul: Alegerea grupei de presiuni de lucru,calculul ilindreei necesare a motorului,alegerea ...
 • IVANOV, Leonid; MOLNIC, Iurie (Tehnica UTM, 2012)
  În baza fluxului total de masă aflat într-un cîmp electromagnetic neomogen se determină difuzia umidităţii, difuzia termică, difuzia electrică şi magnetică. Conform acestora se calculează relaţiile de determinare a ...
 • OLEINIUC, Maria (Tehnica UTM, 2011)
  Pentru organizaţiile din Republica Moldova, implementarea principiilor strategiilor de management constituie, fără îndoială, o necesitate, cu atît mai mult cu cît economia de piaţă pune în faţa întreprinderilor industriale ...
 • BALABAN, Rodica; UŞANLÎ, Demian (Tehnica UTM, 2013)
  O dezvoltare economică reuşită presupune un proces continuu de modernizări consecutive. Pe măsură ce economiile se dezvoltă, ele progresează din punct de vedere al avantajului competitiv şi al concurenţei. ...
 • COSOLAPOV, Alexandru; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Întotdeauna omul a încercat să-şi mărească puterea de muncă inventând si folosind unelte care de regulă îi imitau structura si posibilităţile fizice şi mai târziu cele psihice. Treptat s-a evoluat de la unelte la maşini, ...
 • COSTOV, Anastasia; TRIFAN, Nicolae (Tehnica UTM, 2017)
  Ceramica este un material fără de care viața noastră de zi cu zi ar fi de neimaginat. Evoluția ceramicii este una spectaculoasă,ea fiind folosită pentru prima dată acum 26.000 de ani ca arme de vânat, pentru ca în prezent ...
 • BALANDIN, Anton (Tehnica UTM, 2015)
  In această lucrare s-a studiat continuitatea depunerii straturilor de Bronz, carbură de Titan şi carbură de Molibden pe probe cilindrice din Oţel 35 prin metoda descărcărilor electrice in impuls DEI. Scopul cercetărilor ...
 • CIOBANU, Radu; DULGHERU, Valeriu (Tehnica UTM, 2015)
  Creşterea proprietăţilor de exploatare ale pieselor prin îmbunătăţirea proceselor tehnologice de prelucrare a acestora este o parte integrantă a progresului tehnic. Cercetările experimentale au rolul primordial de validare ...
 • DICUSARĂ, Ion; MALCOCI, Iulian (Tehnica UTM, 2013)
  Determinarea nivelului de zgomot pentru reductoarele cinematice precesionale cu rapoartele de transmitere i=-72,3 şi i=-144 pentru diferite turaţii de lucru: 1000, 1500 şi 2000 rot/min
 • VAREAGHIN, Dumitru (Tehnica UTM, 2012)
  Aglomeraţiile populate, urbane şi rurale, sunt direct afectate de creşterea mobilităţii populaţiei şi de circulaţia tot mai intensă a mărfurilor. Circulaţia rutieră reprezintă mişcarea generală de vehicule şi persoane, ...
 • BORTA, Ştefan; GAIFUTDINOVA, Olga; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2015)
  Trăsătura dominantă a etapei actuale de dezvoltare a societăţii o constituie modernizarea –perfecţionarea – inovarea proceselor tehnologice şi a produselor/serviciilor având drept scop final satisfacerea cerinţelor clienţilor.
 • LUPAŞCO, Andrei; MELENCIUC, Mihail; BERNIC, Dumitru; OȚEL, Mihail (Tehnica UTM, 2017)
  Uscarea este o metodă importantă de prelungire a duratei de păstrare produselor alimentare uşor perisabile. Pentru atingerea scopului pus pot fi utilizate diverse metode de uscare, care pot varia în dependență de produsul ...
 • BOTEZATU, Valentin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În decursul anilor lucrurile se schimba, ceea ce ieri părea irealizabil, astăzi poate fi o rutină, lucrarea relatează un fapt deja cunoscut şi anume tendinţa de înlocuire a operatorului cu un robot, un computer ce va ...
 • BOTEZ, Alexei; CRECIUN, Vitalie (Tehnica UTM, 2011)
  Îndeplinirea simultană a cîtorva operaţii este una din soluţiile posibile pentru a ridica productivitatea muncii la întreprinderile constructoare de maşini. Ca precondiţie poate fi înaintată identicitatea constructivă şi ...

Search DSpace


Browse

My Account