Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CARPOV, Aurelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Prezentele indicaţii metodice sunt destinate studenţilor specialităţii 581.1, Arhitectura, secţia de zi.
 • CIUTAC, Marina; RUSU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri este întocmit în conformitate cu planul de învăţămînt pentru studenţii de la specialitatea 2502 Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţii şi curriculumul la disciplina Utilaj termic în ...
 • GONDIU, M; VLAS-VEVERIŢĂ, A.; BARBĂ, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Această indicaţie metodică este destinată studenţilor specialităţii "Design Interior" (581.4), anul II, care îndeplinesc proiectul de curs la disciplina „Atelier design” la tema „Design interior al unui hol hotel”.
 • CADOCINICOV, Anatolie; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  În prezentul curs universitar sunt redate tehnici esenţiale, consecutivitatea lucrărilor de reconstrucţie a drumurilor, cît şi implementarea noilor tehnologii în executarea reconstrucţiilor drumurilor. Ca urmare a studierii ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; PLĂMĂDEALĂ, Visarion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezentele Note de curs la disciplina Pictura sunt destinate studentilor anului II de studii, specialitatea Design Interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor avea de elaborat lucrare de an la disciplina Pictura.
 • IONEŢ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea include tehnologii moderne de construcţie a reţelelor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare aplicate atât la noi în republică, cât şi peste hotare. În lucrare sunt prezentate metodele, procesele şi procedeele ...
 • BEGLEŢ, Natalia; PALAŞ, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Notele de curs sunt elaborate în conformitate cu planul de învăţământ la specialitatea 582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie şi programa de învăţământ la disciplina Termodinamica tehnică, ...
 • ANDRIUŢA, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea este elaborată conform programei cursului „Mecanizarea în construcţia drumurilor‖ şi este destinată în primul rând studenţilor U.T.M. cu specialitatea 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii. Va fi utilă studenţilor ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; COCIN, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţii Sculptura (211.3), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură, Secţia Sculptură cu forma de învăţămînt la zi, anul II, semestrul 3. Suportul ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; PLĂMĂDEALĂ, Visarion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Suportul de curs la disciplina Pictura este destinat studentilor anului II de studii, specialitatea Design interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor avea de elaborat lucrări de an la disciplina Pictura.
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Cursul de prelegeri (partea I) este elaborat în conformitate cu programa de învăţămînt a disciplinei DRUMURI I (Bazele proiectării drumurilor). În lucrare sunt prezentate clasificarea (administrativă şi tehnică) şi indexarea ...
 • CADOCINICOV, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Cursul universitar Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor (Lucrări de terasamente) reprezintă un suport pentru studenții anului III, specialitățile Căi ferate, drumuri, poduri și Mașini și utilaje pentru ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs sunt destinate studenților specialităților 0731.1 - Arhitectura; 0212.2 - Design interior. În lucrare este expusă dezvoltarea artelor frumoase ale omenirii din diferite poziții, viziuni, care sunt trecute ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Notele de curs sunt destinate studenților programelor: 0731.1 Arhitectura; 0212.2 Design interior-master. În lucrare sunt expuse viziunile estetice privind artele frumoase (arhitectură, pictură, sculptură, design) prin ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Cursul universitar „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri” este elaborat conform programei disciplinei Mecanizarea în construcţia drumurilor şi este destinat studenţilor UTM cu ...
 • ŢULEANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Modulul de curs este elaborat în conformitate cu planul de învăţământ pentru studenţii care promovează studiile superioare de master, ciclul II, la programul Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în clădiri, ...
 • FILIPSKI, Tatiana; MAŢCAN-LÎSENCO, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Suportul de curs este destinat studenţilor specialităţii Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. Suportul de curs are drept scop ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; FILIPSKI, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţilor Sculptura (211.3), Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. ...
 • UNGUREANU, Dumitru; CIOBANU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Compendiul este destinat studenților programelor de studiu Alimentare cu apă și canalizare și Ingineria mediului la executarea proiectului de an ”Stație de epurare a apelor uzate orășenești”, masteranzilor programului de ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Istoria artelor plastice. Partea I este destinat studenților programului de studii 0212.2 Design interior,Ciclul I universitar, învățământ cu frecvență, Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Materialul ...

Search DSpace


Browse

My Account