Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • BRATU, Polidor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul curs universitar este destinat studenţilor specialităţilor 522.2 – Ingineria Mecanică în Construcţii, 543.2 – Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă, 581.1 – Arhitectura, 581.4 – Design interior, 581.2 ...
 • ANDRIUŢA, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea este elaborată conform programei cursului „Mecanizarea în construcţia drumurilor‖ şi este destinată în primul rând studenţilor U.T.M. cu specialitatea 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii. Va fi utilă studenţilor ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Cursul universitar „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri” este elaborat conform programei disciplinei Mecanizarea în construcţia drumurilor şi este destinat studenţilor UTM cu ...
 • ŢERNĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  În această lucrare se dau relaţiile principale teoretice, exemple de calcul, probleme propuse spre rezolvare de sine stătător şi date din îndreptar referitoare la „Mişcarea unidimensională a gazelor”. Îndrumarul metodic ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  La etapa actuală de dezvoltare a civilizaţiei tot mai multe probleme ce preocupă societatea în întregime şi aveau în trecut o importanţă locală, în epoca progresului tehnico-ştiinţific accelerat capătă un caracter global. ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; PLĂMĂDEALĂ, Visarion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezentele Note de curs la disciplina Pictura sunt destinate studentilor anului II de studii, specialitatea Design Interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor avea de elaborat lucrare de an la disciplina Pictura.
 • FILIPSKI, Tatiana; MAŢCAN-LÎSENCO, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Suportul de curs este destinat studenţilor specialităţii Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. Suportul de curs are drept scop ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; PLĂMĂDEALĂ, Visarion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Suportul de curs la disciplina Pictura este destinat studentilor anului II de studii, specialitatea Design interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor avea de elaborat lucrări de an la disciplina Pictura.
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Creşterea standardului de viaţă a populaţiei este strâns legată de generarea deşeurilor solide. Prezenta lucrare constituie o încercare de abordare integrată a problemelor de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; COCIN, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţii Sculptura (211.3), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură, Secţia Sculptură cu forma de învăţămînt la zi, anul II, semestrul 3. Suportul ...
 • NICOLAEV, Elena; BÎNZARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ciclul de prelegeri cuprinde totalitatea noţiunilor privind principiile de funcţionare ale instalaţiilor de producere a căldurii cu utilizarea energiei solare, eoliene , pămîntului , etc. Lucrarea este adresată studenţilor ...
 • CADOCINICOV, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Cursul universitar Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor (Lucrări de terasamente) reprezintă un suport pentru studenții anului III, specialitățile Căi ferate, drumuri, poduri și Mașini și utilaje pentru ...
 • IONEŢ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea include tehnologii moderne de construcţie a reţelelor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare aplicate atât la noi în republică, cât şi peste hotare. În lucrare sunt prezentate metodele, procesele şi procedeele ...
 • CADOCINICOV, Anatolie; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  În prezentul curs universitar sunt redate tehnici esenţiale, consecutivitatea lucrărilor de reconstrucţie a drumurilor, cît şi implementarea noilor tehnologii în executarea reconstrucţiilor drumurilor. Ca urmare a studierii ...
 • CARPOV, Aurelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Prezentele indicaţii metodice sunt destinate studenţilor specialităţii 581.1, Arhitectura, secţia de zi.
 • CARPOV, Aurelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Notele de curs sunt destinate studenţilor specialităţii 581.1, Arhitectura.
 • BEGLEŢ, Natalia; PALAŞ, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Notele de curs sunt elaborate în conformitate cu planul de învăţământ la specialitatea 582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie şi programa de învăţământ la disciplina Termodinamica tehnică, ...
 • CADOCINICOV, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Cursul universitar oferă cunoştinţe generale despre topografie, hărţi şi planuri topografice, ridicări de terenuri cu şi fără construcţii, drumuirile cu teodolitul şi de nivelment, lucrări de terasament, etc. Va ajuta ...
 • UNGUREANU, Dumitru; CIOBANU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Compendiul este destinat studenților programelor de studiu Alimentare cu apă și canalizare și Ingineria mediului la executarea proiectului de an ”Stație de epurare a apelor uzate orășenești”, masteranzilor programului de ...
 • CIUTAC, Marina; RUSU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri este întocmit în conformitate cu planul de învăţămînt pentru studenţii de la specialitatea 2502 Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţii şi curriculumul la disciplina Utilaj termic în ...

Search DSpace


Browse

My Account