Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • ŢULEANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Modulul de curs este elaborat în conformitate cu planul de învăţământ pentru studenţii care promovează studiile superioare de master, ciclul II, la programul Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în clădiri, ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Notele de curs sunt destinate studenților programelor: 0731.1 Arhitectura; 0212.2 Design interior-master. În lucrare sunt expuse viziunile estetice privind artele frumoase (arhitectură, pictură, sculptură, design) prin ...
 • ŢULEANU, Constantin; NEGARĂ, Iulia; BÎNZARI, Andrei; HAIDUCOVA, Mariana; NICOLAEV, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Modulul de curs este întocmit în conformitate cu planul de învăţământ pentru studenţii de la specialităţile 582.7 „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie” şi programul de învăţământ la disciplina ...
 • MUNTEANU, Angela; MELNIC, Svetlana; HAREA, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate și 0212.2 Design interior, ciclul I, ciclul II, și orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Cursul de faţă constituie un demers ştiinţific complex, prin parcurgerea căruia se face o imagine integră privind mediul înconjurător şi practicile manageriale socio-economice globale, urmăreşte îmbunătăţirea sănătăţii ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În monografie sunt prezentate construcţiile şi principiul de funcţionare a malaxoarelor de tip nou cu organe de lucru în formă de bare, teoria procesului de amestecare, rezultatele cercetărilor efectuate bazate pe concepţia ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs sunt destinate studenților specialităților 0731.1 - Arhitectura; 0212.2 - Design interior. În lucrare este expusă dezvoltarea artelor frumoase ale omenirii din diferite poziții, viziuni, care sunt trecute ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs include conținutul tematic pentru obținerea cunoștințelor fundamentale în cadrul celei de-a doua părți a cursului Istoria artei și arhitecturii I, conform curriculei disciplinei ediția 2021. Materialul ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Istoria artelor plastice. Partea I este destinat studenților programului de studii 0212.2 Design interior,Ciclul I universitar, învățământ cu frecvență, Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Materialul ...
 • BRATU, Polidor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul curs universitar este destinat studenţilor specialităţilor 522.2 – Ingineria Mecanică în Construcţii, 543.2 – Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă, 581.1 – Arhitectura, 581.4 – Design interior, 581.2 ...
 • ANDRIUŢA, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea este elaborată conform programei cursului „Mecanizarea în construcţia drumurilor‖ şi este destinată în primul rând studenţilor U.T.M. cu specialitatea 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii. Va fi utilă studenţilor ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Cursul universitar „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri” este elaborat conform programei disciplinei Mecanizarea în construcţia drumurilor şi este destinat studenţilor UTM cu ...
 • ŢERNĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  În această lucrare se dau relaţiile principale teoretice, exemple de calcul, probleme propuse spre rezolvare de sine stătător şi date din îndreptar referitoare la „Mişcarea unidimensională a gazelor”. Îndrumarul metodic ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  La etapa actuală de dezvoltare a civilizaţiei tot mai multe probleme ce preocupă societatea în întregime şi aveau în trecut o importanţă locală, în epoca progresului tehnico-ştiinţific accelerat capătă un caracter global. ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; PLĂMĂDEALĂ, Visarion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezentele Note de curs la disciplina Pictura sunt destinate studentilor anului II de studii, specialitatea Design Interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor avea de elaborat lucrare de an la disciplina Pictura.
 • FILIPSKI, Tatiana; MAŢCAN-LÎSENCO, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Suportul de curs este destinat studenţilor specialităţii Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. Suportul de curs are drept scop ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; PLĂMĂDEALĂ, Visarion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Suportul de curs la disciplina Pictura este destinat studentilor anului II de studii, specialitatea Design interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor avea de elaborat lucrări de an la disciplina Pictura.
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Creşterea standardului de viaţă a populaţiei este strâns legată de generarea deşeurilor solide. Prezenta lucrare constituie o încercare de abordare integrată a problemelor de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; COCIN, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţii Sculptura (211.3), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură, Secţia Sculptură cu forma de învăţămînt la zi, anul II, semestrul 3. Suportul ...
 • NICOLAEV, Elena; BÎNZARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ciclul de prelegeri cuprinde totalitatea noţiunilor privind principiile de funcţionare ale instalaţiilor de producere a căldurii cu utilizarea energiei solare, eoliene , pămîntului , etc. Lucrarea este adresată studenţilor ...

Search DSpace


Browse

My Account