Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Notele de curs prezente sunt destinate studenților cu ambele forme de învățământ, fiind utile la pregătirea pentru examenul final și probele intermediare de evaluare la disciplina Proiectarea artistică a îmbrăcămintei I ...
 • SCRIPCENCO, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs respective sunt elaborate în conformitate cu currricula disciplinei Tehnologia confecțiilor. Scopul ciclului teoretic constă în asimilarea cunoștințelor integrate ale cursului studiat, însușirea deprinderilor ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; LISNIC, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Suportul teoretic la disciplina „Tehnologii poligrafice- Flexografia” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; LISNIC, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Suportul teoretic la disciplina „Flexografia” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • ADASCALIŢA, Lucia; CAZAC, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul teoretic la disciplina „Utilaj în industria poligrafică. Utilaj tipografic pre-press” cuprinde aspecte teoretice cu referinţă la utilajele implicate în procesele pre-press tipografice, varietăţile constructive ale ...
 • СКОБИОAЛЭ, Виорика; БУЧУЧАНУ, Марина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Курс лекций по дисциплине «Брошюровочно-переплетные процессы» рекомендуется для изучения студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета Легкой Промышленности, Технического Университета Молдовы, ...
 • АДАСКАЛИЦА, Лучия (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Курс лекций составлен в соответствии с программой дисциплины «Оборудование полиграфической промышленности», включает теоретические аспекты, касающиеся оборудования, разновидностей конструкций, конструктивных элементов, ...
 • АДАСКАЛИЦА, Лучия; ОСОБА, Александра (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Курс лекций составлен в соответствии с программой дисциплины «Оборудование полиграфической промышленности», включает теоретические аспекты, касающиеся оборудования, разновидностей конструкции, конструктивных элементов, ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета, студентами специальности «дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности технического университета Молдовы, ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности, технического университета ...
 • САЛАМАТОВА, С.М.; СУГАК, О.В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  В учебном пособии представлена краткая характеристика способов художественного оформления одежды, раскрыты наиболее широко вопросы технологии оформления изделий мелкими отделками, дана характеристика применяемых отделочных ...
 • СКРИПЧЕНКО, Анжела (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Учебное пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделений по специальностям 0723.1 Технология и дизайн швейных изделий, специализаций: 1. Швейные изделия, 2. Трикотажные изделия; 0710.1 Инженерия и менеджмент ...

Search DSpace


Browse

My Account