IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Ghiduri (recomandări, indicaţii) metodice /metodologice by Title

Browsing Ghiduri (recomandări, indicaţii) metodice /metodologice by Title

Sort by: Order: Results:

 • NICOLAEV, P.; ANDRONIC, S.; BEJAN, N.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Ghidul de laborator la disciplina Teoria Transmisiunii Informaţiei se adresează studenţilor UTM, profilul 525 - Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Ghidul ...
 • NICOLAEV, P.; BEJAN, N.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Ghidul de laborator la disciplina Teoria transmisiunii informaţiei este adresat studenţilor UTM, profilul 525 - Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Ghidul ...
 • AVRAM, Ion; NISTIRIUC, Pavel; BEREGOI, Eugen (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Prezentul ghid pentru lucrare de laboratror este destinat studenţilor Facultăţii Radioelectronică şi Telecomunicaţi, specialitatea 525.3 TELERADIOCOMUNICAŢII, şi altor specialităţi ale facultăţilor U.T.M., formele de studii ...
 • AVRAM, Ion; NISTIRIUC, Pavel; BEREGOI, Eugen (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Prezentul ghid pentru lucrări de laboratror este destinat studenţilor Facultăţii Radioelectronică şi Telecomunicaţii, specialităţile 525.3 TELERADIOCOMUNICAŢII şi altor specialităţi ale facultăţilor U.T.M., formele ...
 • SÎRBU, Nicolae; PARVAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Proiectul de an este adresat în primul rând studenţilor ce studiază disciplina Comunicaţii Optice la Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, dar poate fi util şi altor persoane. Sarcina ...
 • SAVA, Lilia; GRIŢCO, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Prezentul îndrumar cuprinde expunerea aspectelor teoretice şi exemple practice la disciplina „Contabilitate”. Autorul propune studenţilor să analizeze un şir de probleme practice, a căror rezolvare ar da un rezultat pozitiv ...
 • GRIŢCO, Maria; SAVA, Lilia; BEȚIVU, Natalia; GRIȚCO, Roman (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Prezentul îndrumar cuprinde expunerea aspectelor teoretice şi exemple practice la disciplina „Contabilitate”. Autorul propune studenţilor să analizeze un şir de probleme practice, a căror rezolvare ar contribui la aprofundarea ...
 • SOROCEANU, Iurie; SIDORENCO, Elena; TINCOVAN, Sergiu; CAPCANARI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  În lucrare sunt expuse denumiri, scopuri, sarcini, aspecte de executare şi exemple de reprezentare a lucrărilor grafice conform programului de studii la disciplină „Desen tehnic”. Îndeplinirea lucrărilor grafice contribuie ...
 • PÎNTEA, Valentina; BERNAT, Oxana; MOCREAC, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Îndrumarul de laborator este elaborat în conformitate cu curriculumul la fizică pentru Universitatea Tehnică a Moldovei. Sunt formulate scopul, obiectivele lucrării și este expus succint materialul teoretic la tema studiată. ...
 • PÎRȚAC, C.; NEAGA, A.; PÎNTEA, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Îndrumarul de laborator, elaborat în conformitate cu curriculumul la fizică pentru Universitatea Tehnică, este destinat studenților tuturor specialităților, anul I universitar, studii cu frecvență și cu frecvență redusă. În ...
 • RAȚA, Olga; BEJAN, Nicolae; NISTIRIUC, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru lucrări de laborator asistate de calculator în programul Multisim este adresat studenților FET UTM ciclul 1 licență cu specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de ...
 • GANGAN, Silvia; SAVA, Lilia; GRIȚCO, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Economia ramurii de comunicații digitale este adresată studenţilor specialităţilor 0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații, 0714.2 Rețele și software de teleconunicații, 0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii ...
 • BEŢIVU, Natalia; GRIŢCO, Maria; SAVA, Lilia; GÎRŞCAN, Andrian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  În prezenta lucrare sunt expuse aspectele teoretice şi practice privind studierea disciplinei „Economia ramurii” prin soluţionarea problemelor din capitolele respective. Problemele propuse vor contribui la aprofundarea ...
 • NASTAS, V.; BEJAN, N.; NICOLAEV, P.; CAZAC, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Îndrumarul include patru lucrări de laborator la disciplina ELECTRONICA DIGITALĂ ÎN TELECOMUNI CAŢII, destinate studierii practice a dispozitivelor digitale secvenţiale de bază. Fiecare lucrare include: scopul, compartimentul ...
 • CORNEA, Ion; DERGACI, Oleg; TINCOVAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea este destinată studenţilor Facultăţii Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii care studiază electronica digitală. Electronica digitală este o disciplină ce aparţine unui domeniu din electronică ...
 • CORNEA, Ion; DERGACI, Oleg; SOROCEANU, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Lucrarea este destinată studenţilor Facultăţii Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii care studiază electronica digitală. Electronica digitală este o disciplină ce aparţine unui domeniu din electronică ...
 • ŢURCANU, Dinu; CHIHAI, Andrei; RUSSU, Gabriel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Respectivul ghid metodic pentru lucrări de laborator prezintă terminologii şi elementele fundamentale ale reţelisticii, mediului de lucru şi organizării laboratorului de reţele de calculatoare, adresării în reţea, dar şi ...
 • SOROCEANU, Iurie; TINCOVAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Materialul didactic (PARTEA 1) este destinat studenţilor de la Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă. Lucrarea include denumiri, scopuri, sarcini, aspecte de executare şi ...
 • SOROCEANU, Iurie; TINCOVAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Materialul didactic (PARTEA 2) este destinat studenţilor de la Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă. Lucrarea include denumiri, scopuri, sarcini, aspecte de executare şi ...
 • MAŞNIC, A.; BEJAN, N. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Ghidul de laborator la disciplina Linii de transmisiuni este adresat studenţilor UTM, profilul de studiu 525 – Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio-Comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Ghidul ...

Search DSpace


Browse

My Account