Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • BEȚ, Nicolai; ȘOPOTEAN, Alina (Tehnica UTM, 2015)
  The karst is a particularly geological phenomenon, those known to mankind since ancient times. Gypsum karst phenomena are less widespread not only in Moldova, but also internationally. The gypsum deposit from the northwestern ...
 • MAZURU, Sergiu; MARDARI, Alexandru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2013-09-30)
  Invenţia se referă la tehnologia construcţiilor de maşini, şi anume la formele de presare pentru obţinerea pieselor din pulberi metalice. Forma de presare pentru pulberi metalice conţine o bucşă de strângere, în care sunt ...
 • MAZURU, Sergiu; TOCA, Alexei; PLATON, Andrei; MAZURU, Alexandru (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2021)
  Forma de presare pentru pulberi metalice conţine o bucşă de strângere (3), în care sunt amplasate o matriţă (2) şi elemente de formare de sus (4) şi de jos (5), executate în formă elicoidală cu proeminenţe interne în partea ...
 • ZATVORNIŢCHI, Stela; BALAN, Stela (Tehnica UTM, 2013)
  În lucrare se prezintă un şir de metode alternative de învăţare / evaluare care pot fi folosite cu succes la toate lecţiile, indiferent de obiectul de studiu. Mai mult decât atât, prin utilizarea acestor metode în grupă, ...
 • COJUHARI, A.; LÎSÎI, T. (Editura U.T.M., 2003)
  Integrarea economică a capitalului industrial cu cel bancar este o premisă de bază pentru relansarea economiei naţionale a ţării noastre. În condiţiile economiei de piaţă pentru a-şi menţine competitivitatea întreprinderile ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Tehnica UTM, 2013)
  Secolul al XIX-lea se caracterizează prin începutul industrializării diverselor ramuri. Confecţionarea îmbrăcămintei cu paşi înceţi dar siguri începe să accelereze prin apariţia textilelor produse la războiul industrial ...
 • POPA, Dorina (Tehnica UTM, 2020)
  De la un timp auzim mult mai des vorbindu-se în spaţiul public şi privat despre o nevoie crescută de a recicla şi de a fi cât mai aproape de natură. Reieşind din toate acestea specialiştii din domeniul arhitecturii au ...
 • VLAS, Cristina (Tehnica UTM, 2017)
  Răspunderea juridică este o varietate a răspunderii sociale, poate fi considerată şi principală. Este o multitudine de drepturi şi obligaţii care apar în urma uzurpării unei norme juridice, având ca urmare sancţiuni aplicate ...
 • PERCIUN, Andrei (Institutul de Istorie, 2019)
  Schimbarea de perspectivă asupra conceptului de imaginea care vine odată cu înlăturarea identificării sale cu un obiect separat și independent, ne oferă posibilitatea de a determina imaginea drept un proces al modului în ...
 • POPESCU, Anatol; BESETEA, Anatol; BALAN, Iurie (Technical University of Moldova, 2005)
  The efficient condition of technical devices (TD) assumes these devices’ performance of set functions, keeping key parameters (KP) within the limits, established by normative and technical documentation. When defining the ...
 • ROTARI, E. (Editura U.T.M., 2010)
  The present article deals with forms and patterns of the creation process and of the creative individuality. The notion of creativity is both intuitive and controversial. Every user of this term, mainly researchers, ...
 • GANEA, V.; COPĂCEANU, C. (Technical University of Moldova, 2012)
  Different countries have different approaches to training methods medical system and its financing. In some countries, medical services are free for all, paid from state budget, fiscal revenues. In other states, has developed ...
 • RUBTOV, Silvia; ROSCA, Ilie; VEREJAN, Ana (Tehnica–Info, 2018)
 • ȚOPA, Mihai; ȚERUȘ, Ion (Tehnica UTM, 2013)
  Se prezintă formule pentru determinarea vectorilor vitezei şi acceleraţiei oricărui punct al ridigidului care efectuează mişcarea plan paralelă.
 • AMBROS, Tudor; BURDUNIUC, Marcel (Editura ALMA, 2015)
  Materialul izolant este cauza defectelor frecvente în mașinile electrice, provocând ieșirea din funcție a acesteia. În lucrare se accentuează faptul că materialul izolant poate fi defectat în procesul de pornire sau ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Pe 17 martie 2015, prin convocarea primei şedinţe (de constituire) a Senatului Studenţesc al UTM, a fost deschisă o nouă filă în autoguvernarea studenţească. Şedinţa a fost prezidată de dl Anatol Alexei, conf., dr., ...
 • POSTICA, Vasile; ABABII, Nicolai; CREŢU, Vasilii (Tehnica UTM, 2015)
  Peliculele nanostructurate de ZnO:Sn au fost depuse prin metoda sintezei chimice din soluţii (SCS). A fost cercetat regimul optimal al tratamentului termic rapid pentru obţinerea unui răspuns maximal la iluminarea cu ...
 • STAMOV, I. G.; SYRBU, N. N.; DOROGAN, A. V. (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2017)
  Au fost studiate dependenţele spectrale ale indicilor de refracţie. Studiul dat ne oferă posibilitatea de a elabora şi crea fotodetectori sensibili la radiaţie polarizată şi ne permite de a estima o prognoză referitor la ...
 • SÎRBU, Nicolae; DOROGAN, Valerian; DOROGAN, Andrei; STAMOV, Igor; NEMERENCO, Lucreţia; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2014)
  Au fost elaborate diode cu bandă îngustă a sensibilităţii pe baza cristalelor birefringente şi girotrope de tip CdP2. Fotodioda reprezintă o peliculă de semiconductor în care se propagă două unde optice. Fenomenul şi ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Tatiana; DOROGAN, Andrei; VIERU, Stanislav (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2004-03-31)
  Invenţia se referă la tehnica cu semiconductori, în particular la fotodiode, şi poate fi utilizată în sistemele optoelectronice pentru detectarea, înregistrarea şi transformarea semnalelor optice transmise prin fibre optice, ...

Search DSpace

Browse

My Account