Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • SANDULEAC, I. I. (Technical University of Moldova, 2015)
  Advanced thermoelectric materials represent a keystone for development of new efficient devices for energy harvesting, local power generation from the waste heat and direct cooling systems. Thermal absorption of IR radiation, ...
 • GAPONYUK, I.; BULYANDRA, A. (Tehnica UTM, 2012)
  Двухшахтные сушилки типа ДСП-32 есть наиболее распространенные в Украине. Фактическая энергоемкость сушки зерна в таких сушилках в два раза превышает расчетную потребность на фазовые превращения влаги в зерне. Наибольшие ...
 • CONDRATICOVA, Liliana; BUJOREAN, Tatiana; CERCAȘIN, Marina; TOCARCIUC, Alina; PINTILEI, Elena (Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, 2020)
  The purpose of the article is to reflect the importance of the ethnographic expeditions for the development of artisanship and to describe the authentic pieces, reiterating the necessity of ethnological expeditions and ...
 • MÎRZA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Pentru transportarea mărfurilor pe calea aerului, trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar derularea expediţiei şi transportului aerian de mărfuri în trafic internaţional, implică efectuarea anumitor servicii.
 • GALBUR, Ştefan; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Expediţiile constituie o pendere din ce în ce mai însemnată în organizarea procesului de transport, cu toate acestea expediţionerii întimpină deficultăţi în procesul de lucru. La momentul dat expediţiile reprezintă nişte ...
 • BOSTAN, Viorel; BOSTAN, Ion; SECRIERU, Nicolae; VĂRZARU, Vladimir; MELNIC, Vladimir; MARTINIUC, Alexei; ILCO, Valentin (Technical University of Moldova, 2021)
  In this paper, a brief overview of TUMnanoSAT's educational and scientific missions, the impact on system design and educational opportunities are presented. The main basic test procedures for the launch of this nanosatellite ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2017)
  Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit, pe 22 septembrie 2017, un seminar care și-a propus să impulsioneze calitatea managementului financiar universitar, luând în dezbatere subiectul: „Universitățile din Republica ...
 • MORARU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Funding for architectural heritage preservation is a challenge for many countries. The protection and maintenance of architectural monuments was and is expensive. One of the most compelling examples of successful policies ...
 • LEȘAN, Anna (Tehnica UTM, 2019)
  La momentul actual obeservăm că țara noastră are obectivul principal dezvoltarea infrastructurii și rețelelor inginerești, în procesul realizării diferitor proiecte de dezvoltarea sunt implicate granturi ale Băncii Europeană ...
 • CEMURTAN, Constantin (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2014)
  Using aggregates received from construction demolition may be useful for environmental protection. Recycled aggregates are materials of the future. Application of recycled aggregates has been started into a large number ...
 • IGNATIUC, Elena (Tehnica UTM, 2018)
  Utilizarea agregatelor primite în urma demolării construcțiilor în beton pot fi utile pentru protecția mediului. Agregate reciclate sunt materialele viitorului. Aplicarea agregatelor reciclate a fost pornită într-un număr ...
 • BURDUJA, Corina (Tehnica UTM, 2018)
  Studiul este efectuat pentru determinarea problemelor actuale gajării în Republica Moldova, fiind examinate relațiile dintre beneficiar – evaluator- instituție bancară. Sunt cercetate problemele actuale a gajării, măsurile ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Rehabilitation of historical buildings in the municipality of Chisinau and other localities of the Republic of Moldova is possible to organize efficiently only on the basis of good practices of the European Union. An example ...
 • CHIRIAC, Natalia (Academia de Administrare Publică, Republica Moldova, 2020)
  This article describes the tax systems of the Member States of the European Union, the United States of America and Japan. It is well known that fiscal policy plays an important role in the market economy by applying the ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Pe 5-8 octombrie 2016, prof.univ., dr. hab. Viorel Bostan, rector UTM, prof.univ., dr. hab. Larisa Bugaian, prorector UTM, dr., conf. univ. Stela Balan, șef direcție Management Academic și Asigurarea Calității, UTM, au ...
 • BULAT, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  The development trends of dental market in Asia-Pacific region are revealed in present paper. There are businesses opportunities for Asian companies by leading industrialized nations are competing on global dental market. ...
 • MALCOCI, Galina (Editura U.T.M., 2010)
  Dezvoltarea leasingului în SUA şi în ţările Europei Occidentale demonstrează că piaţa serviciilor de leasing consolidează sectorul real al economiei, creând condiţii favorabile pentru dezvoltarea accelerată a ramurilor ...
 • BOSTAN, Vasile; CEBAN, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  Securitatea rutieră ține in mare măsură de oameni. Analiza succeselor obţinute de către statele Uniunii Europene, în speţă experiența Marii Britanie, Suediei şi Olandei, care sunt liderii mondiali în domeniul asigurării ...
 • PIŞCENCO, M. (Editura U.T.M., 2010)
  Evaluarea şi acreditarea activităţii ştiinţifice în Republica Moldova trebuie să se realizeze ţinând cont de experienţa mondială, în special de cea a ţărilor mici. În articolul de faţă sunt expuse principiile de bază ale ...
 • GASNAS, Ala; GLOBA, Angela (Technical University of Moldova, 2021)
  În urma trecerii, din data de 16martie 2020, la predarea online, dupa finalizarea orelor de curs semestriale a fost efectuat un sondaj de opinie în rândurile studenţilor încadraţi la cursurile noastre. Scopul sondajului a ...

Search DSpace

Browse

My Account